MELAKA JALAN BUNGA RAYA

NO.135 , JALAN BUNGA RAYA , 75100 MELAKA.

 

TEL: 06-2860898